Kamer Dierenorthopedie werkwijze

Nadat u met Kamer Dierenorthopedie contact heeft opgenomen, gaan wij als volgt te werk:

  1. Telefonische intake
  2. Aanmeetafspraak
  3. Pasafspraak
  4. Leveringsafspraak
  5. Nazorg
  6. Betaling
  7. Vergoeding huisdierenverzekering
dierenorthopedie

Telefonische intake

Kamer Dierenorthopedie zal met u een telefonisch intakegesprek voeren om in het kort met u alle benodigde administratieve gegevens door te nemen en navraag te doen over het medische dossier van uw (huis-) dier. Wij hebben deze medische gegevens allemaal nodig om in samenspraak met de (para)medisch behandelaar van uw hond een zo effectief mogelijke behandelplan op te stellen. Ook kunnen wij vast een inschatting maken of we het probleem kan worden aangepakt met een confectie product, of dat een maatwerk voorziening de beste oplossing is. Zodra we over al deze informatie beschikken, boekt Kamer Dierenorthopedie voor u een eerste afspraak in, de zogeheten ‘aanmeetafspraak’.

dierenorthopedie

Aanmeetafspraak

Tijdens de aanmeetafspraak bij Kamer Dierenorthopedie nemen wij de casus van uw (huis-) dier en het passende behandelplan met u door. Daarbij bespreken we uw en onze verwachtingen van het op maat te maken orthopedisch hulpmiddel én geven wij u een indicatie van de kosten. Na uw akkoord hierover gaat Kamer Dierenorthopedie over tot het aanmeten van de brace of prothese voor uw (huis-) dier. Wanneer er is gekozen voor een maatwerk voorziening zal in de meeste gevallen een gipsafdruk worden gemaakt. Hiervoor hoeft uw (huis-) dier niet geschoren te worden en zal hij net zo schoon als hij bij Kamer Dierenorthopedie binnenkwam, weer terug met u naar huis gaan. Soms hebben we echter alleen een eenvoudig meetlint nodig om bepaalde maten van uw (huis-) dier in kaart te brengen. Dit is altijd het geval wanneer er is gekozen voor een confectie brace.

Rol baasje tijdens aanmeetafspraak Kamer Dierenorthopedie

Uw (huis-) dier kan tijdens de aanmeetafspraak best zenuwachtig zijn. U heeft als baasje daarom een hele belangrijke rol in het geruststellen en ondersteunen van uw (huis-) dier.
Met uw hulp voelt uw huisdier zich veiliger en zal het hele proces een stuk minder spannend voor hem zijn.

Indien u in het bezit bent van een muilkorf willen wij u vragen deze mee te nemen zodat onze veiligheid ook is gegarandeerd.

dierenorthopedie

Pasafspraak

Twee weken na de aanmeetafspraak is de pasafspraak. Tijdens deze afspraak is de brace of prothese voor ongeveer 70% af. De bedoeling van de pasafspraak is om te kijken waar de ‘trimlijnen’ van de voorziening komen en de plaatsing van de banden en sluitingen te bepalen. Eventuele aanpassingen aan de orthopedische voorziening kunnen wij meestal direct in onze werkplaats verrichten. Wanneer we helemaal tevreden zijn over de technische pasvorm van de brace of prothese maken wij hem goed vast met behulp van tape en gaan wij een stukje lopen met u en uw (huis-) dier. Tijdens het lopen kunnen wij de voorziening controleren tijdens gebruik.
Na het wandelen gaan we terug naar binnen en bespreken we de esthetische afwerking van de brace of prothese. U heeft dan ook nog de mogelijkheid om eventuele vragen of onduidelijkheden te bespreken. Als iedereen tevreden is, nemen wij de voorziening weer in om deze af te werken. Twee weken later kunt u de brace of prothese dan op komen halen.

dierenorthopedie

Leveringsafspraak

Na ongeveer twee weken zal Kamer Dierenorthopedie contact met u opnemen voor het maken van de ‘leveringsafspraak’. Tijdens deze afspraak zal Kamer Dierenorthopedie de afgewerkte voorziening aan doen bij uw dier en doen wij nog een laatste controle om er zeker van te zijn dat alles goed zit.

Instructies Kamer Dierenorthopedie

Als de prothese of brace voor uw (huis-) dier vervolgens piekfijn in orde is, krijgt u deze mee naar huis. Kamer Dierenorthopedie verstrekt u dan ook een stappenplan hoe uw hond te laten wennen aan het hulpmiddel. Ook krijgt u van Kamer Dierenorthopedie duidelijke instructies over hoe u de voorziening gedurende de verdere duur van de behandelperiode dient te gebruiken en te onderhouden.

dierenorthopedie

Nazorg

Bij ingebruikname van de prothese, het korset of de brace voor uw (huis-) dier is het van groot belang de aanwijzingen van Kamer Dierenorthopedie nauwgezet te volgen en uw (huis-) dier goed in de gaten te houden. Bij twijfels over of problemen met het gebruik van de voorziening is het dan ook heel belangrijk dat u ons zo snel mogelijk raadpleegt. Kamer Dierenorthopedie beoordeelt dan of wij u verdere instructies over het gebruik moeten geven of indien noodzakelijk nadere aanpassingen aan het hulpmiddel dienen te verrichten. Deze aanpassingen zijn van puur technische aard en worden niet in rekening gebracht. Dit is wel het geval bij aanpassingen als gevolg van tussentijdse anatomische veranderingen bij het (huis-) dier (door bijvoorbeeld zwellingen) of bij door u gewenste esthetische aanpassingen, dan zijn de kosten voor uw rekening. U zult deze kosten dan van Kamer Dierenorthopedie doorberekend krijgen.

Beoordeling vervolgafspraak bij Kamer Dierenorthopedie

Voor deze nazorgperiode staan gemiddeld twee weken (zie ook de algemene voorwaarden van Kamer Dierenorthopedie). In overleg met u en eventueel de medisch behandelaar van uw huisdier beoordeelt Kamer Dierenorthopedie in deze periode of een controle afspraak nodig is. In dat geval plannen wij deze vervolgafspraak met u in om de voorziening nader te bekijken.

dierenorthopedie

Betaling aan Kamer Dierenorthopedie

Na aflevering van de prothese of de brace voor uw (huis-) dier ontvangt u van Kamer Dierenorthopedie de factuur. U wordt verzocht deze nota binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer te voldoen aan Kamer Dierenorthopedie op het daartoe aangeven bankrekeningnummer (zie ook de algemene voorwaarden van Kamer Dierenorthopedie).
Gedurende de aanmeetafspraak heeft u uw schriftelijke opdracht tot levering gegeven aan Kamer Dierenorthopedie en bent u in kennis gesteld van onze betaalcondities.
Voor nadere informatie zie de algemene voorwaarden van Kamer Dierenorthopedie.

dieren orthopedie

Vergoeding huisdierenverzekering

Declaratietraject

Wij raden u aan zo snel mogelijk de verzekeringsmaatschappij van uw (huis-) dier te raadplegen over mogelijke vergoedingen.
Het declaratietraject loopt via de bepalingen van de betreffende verzekeraar, Kamer Dierenorthopedie heeft daar geen rol in.