Hodes Dierenorthopedie draagt al haar activiteiten over aan Kamer Dierenorthopedie.

Onlangs werden wij hiervoor benaderd door Arjan Hodes, eigenaar van Hodes Dierenorthopedie.

Hij gaf aan dat hij, wegens voor hem moverende redenen, definitief is gestopt met zijn orthopedische werkzaamheden voor dieren. Arjan sprak daarbij de wens uit dat wij de zorg voor zijn patiënten zouden overnemen, en hieraan geven we graag gehoor. Sterker nog, we beschouwen het als een eer dat hij ons heeft gevraagd.
Een vraag die is voortgekomen uit een grote wederzijdse waardering voor elkaars manier van werken.

In de afgelopen maanden bleek Arjan al diverse eigenaren naar ons te hebben doorgestuurd, voor hun honden hebben we nieuwe braces vervaardigd of de bestaande braces hersteld.
En zoals het er naar uitziet zullen we dit op grotere schaal gaan doen.
Wij heten de voormalige klanten van Hodes Dierenorthopedie hartelijk welkom en zullen ze graag met raad en daad bijstaan.

Arjan Hodes wensen wij alle goeds, en we danken hem nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen.

Team Kamer Dierenorthopedie.